produktbild carlénsmekaniska

Vårt mål är att leverera säkert med en hög kvalitet och att produkten skall nå kunden i rätt tid.

För att uppnå våra mål arbetar vi ständigt efter nedanstående punkter:

· Vi vill att kunden skall känna sig nöjd med materialvalet och konstruktionen som vi tillhandahåller

· Vi vill att kunden ska känna sig viktig i processen genom hela produktionen

· Vi vill uppfylla kundens krav på hög kvalitet av våra produkter

· Noll tolerans – Det vill säga: inga fel skall förekomma, varken inom företaget eller vid leverans.

· Varje anställd på företaget strävar efter att uppfylla kundens önskemål om leveranstid.

· Vi arbetar ständigt för att förbättra oss.